Disclaimer

​De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan ABBE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze website is gemaakt en geëxploiteerd door ABBE Arbeidsbemiddeling & Educatie. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en inhoud van deze tekst.